Intressentgrupp Material, Miljö och Energi

Möten

Här arbetar medlemmarna med övergripande frågor som handlar om produkter och material. Du hittar kommande möten i BIM Alliance kalendarium.

Gruppen leds av Robert af Wetterstedt