Börjar:
Slutar:
Ort:
Online

BIM Akademin är en grupp inom BIM Alliance som samlar högskolor, universitet och utbildningsföretag kring utbildningsfrågor inom BIM.

Gruppen utgör ett nätverk för att samordna hur vi i Sverige undervisar i området BIM. Ett syfte är också att kunna dela litteratur och annat utbildningsmaterial samt att skapa koppling mellan undervisningen och verksamheten i sektorn, så att de utbildningar som görs hela tiden ligger i framkant.

Mer information om mötet i april kommer inom kort.

Uppdaterad den