Börjar:
Slutar:
Ort:
Online

Deltagare: Johan Petersson, Linköpings Universitet, Gustav Jansson, Luleå Tekniska Universitet, Annika Moscati och Thomas Ohlsson, Tekniska Högskolan i Jönköping


BIM Akademin är en grupp inom BIM Alliance som samlar högskolor, universitet och utbildningsföretag kring utbildningsfrågor inom BIM.

Gruppen utgör ett nätverk för att samordna hur vi i Sverige undervisar i området BIM. Ett syfte är också att kunna dela litteratur och annat utbildningsmaterial samt att skapa koppling mellan undervisningen och verksamheten i sektorn, så att de utbildningar som görs hela tiden ligger i framkant.

Anmälan

Ange helst en e-postadress som tydligt visa vilken organisation du representerar
Medlemskap
Mötet är öppet för medlemmar i BIM Alliance.Ange särskilda önskemål som är bra för oss att veta om innan mötet.
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.

Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Uppdaterad den