Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Programarbetet pågår och kommer att uppdateras med talare allt eftersom.

Program

  • Inledning med bakgrund till initiativet att ta fram Nationella Riktlinjer samt utblick i Europa: hur gör andra länder?
  • BIM Alliance berättar om Nationella Riktlinjer och hur du som användare kan vara med och påverka utvecklingen.
    Guidad tur i webbportalen med Nationella Riktlinjer.
  • Akademiska Hus och SISAB berättar hur Nationella Riktlinjer kommer att användas hos dem och vilka nyttor de ser.
  • Diskussion: hur vi jobbar tillsammans med Nationella Riktlinjer i sektorn?

Anmälan

Lanseringseventet är öppet för alla, även icke-medlemmar i BIM Alliance.

Anmäl dig här.