Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Lär dig kravställa livscykelinformation

Kommuner och regioner har många gemensamma nyttor och utmaningar avseende kravställning av den digitala informationen för infrastruktur och bebyggelse. Det finns stora vinster med att samverka inom detta område.

BIM Alliance och SKR har tagit fram ett program som genomförs under ett kalenderår i syfte att effektivisera arbetet att implementera Nationella Riktlinjer hos kommuner och regioner samt att skapa ett forum för kunskapsdelning om kravställning av digital livscykelinformation.

SKRs branschdagar 17 maj – hör mer
Välkommen till lanseringen av pilotprogrammet den 17 maj kl 13:00-14:30, då berättar vi mer och du kan ställa frågor. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla anställda inom kommuner och regioner. Anmäl dig till webbinariet senast den 12 maj.

Till anmälan

Program webbinarium

13:00 – 13:10 Välkomna och bakgrund
Bakgrund till SKR:s medverkan i utvecklingen av Nationella Riktlinjer. Utmaningar och möjligheter kring kravställning på bebyggelse och infrastruktur samt den digitala informationen om byggd miljö.
Bo Baudin, SKR

13:10 – 13:40 Nationella Riktlinjer
Få en kort guidad rundtur i Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö och hör om vilka nyttor det kan skapa för kommuner och regioner. Hur kan kommuner och regioner använda en digital portal, där er specifika kravställning framgår?
Rogier Jongeling, BIM Alliance

13:40 – 14:00 Program för kommuner och regioner
Hör om programmet för kommuner och regioner som BIM Alliance och SKR arrangerar under ett års tid i syfte att effektivisera arbetet att implementera Nationella Riktlinjer för kommuner och regioner samt att skapa ett forum för kunskapsdelning om kravställning.
Ann-Kristin Belkert, BIM Alliance

14:00 – 14:30 Frågor och diskussion
Ställ frågor och diskutera pilotprogrammet.

Därför Nationella Riktlinjer

Syftet med Nationella Riktlinjer är att förenkla, effektivisera och harmonisera kravställningen och hanteringen av digital information för byggd miljö. Nationella Riktlinjer är gjorda för de som ställer krav på digital information för byggd miljö och för de som berörs av kraven. För effektiv hantering i alla led är gemensamma krav och anvisningar av största vikt. Nationella Riktlinjer ansluter till fastställda standarder och vedertagen praxis.

Portalen kan användas vid kravställning för t.ex. regional fysisk planering, översiktsplanering hos kommuner, fastighetsutveckling, stadsutveckling, landsbygdsutveckling, projekt och förvaltning av gator, parker och infrastruktur.

BIM Alliance är förvaltare av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö, vilket innebär att tillgängliggöra och utveckla Nationella Riktlinjer i dialog med samhällsbyggnadssektorns aktörer. BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informationshantering.