Börjar:
Slutar:

Tyvärr är webbinariet inställt pga för få anmälda. Webbinariet flyttas till början av 2023 och vi återkommer med ett ny inbjudan.

Hur kan vi använda Nationella Riktlinjer i undervisningen?

BIM Alliance är förvaltare av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö, vilket innebär att vi tillgängliggör riktlinjerna och utvecklar dem i dialog med sektorns aktörer.

Lärosäten och yrkeshögskolor kan ansluta sig till webbportalen till ett förmånligt pris och på så sätt tillgängliggöra Nationella Riktlinjer för studenter och skolpersonal och använda portalen i sina utbildningar.

Agenda

Rogier Jongeling och Lars Lidén presenterar webbportalen Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö. Därefter följer en diskussion om hur vi kan använda dessa i våra utbildningar.

Välkomna!

Nina Andersson

Uppdaterad den