Börjar:
Slutar:
Ort:
Stockholm

Att vara implementeringspartner

Nationella Riktlinjers användare kommer i olika grad behöva stöd för att dra nytta av och implementera riktlinjerna. Därför behövs implementeringspartners som vi på BIM Alliance kan hänvisa användarna till.

BIM Alliance är förvaltare av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö vilket innebär att vi tillgängliggör riktlinjerna och utvecklar riktlinjerna i dialog med sektorns aktörer. För de som har licens kan vi även hosta en digital portal, där de kan publicera deras specifika kravställning.

Implementering och arbete med att publicera användarens egna riktlinjer i den egna portalen ingår inte i licensavgiften. Det är ett exempel på uppdrag där vi vill hänvisa till våra certifierade implementeringspartners. Här kan du se vilka organisationer som redan är implementeringspartners, vilka personer som är certifierade implementeringsledare samt vilka organisationer som är användare av Nationella Riktlinjer.

Utbildningsdagen ger:

  • överblick och kunskap om konceptet Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö
  • en gedigen genomgång av Nationella Riktlinjers innehåll. Vi går igenom begrepp, processer, metoder, leveransspecifikationer mm. Vi ger även introduktion till de tekniska förutsättningarna för att kunna stödja användare att publicera egna riktlinjer i en egen digital portal

  • ett tillfälle då vi kan fånga upp förslag till fortsatt utveckling av riktlinjerna och portalen

  • kunskapsutbyte med kollegor i branschen

Partnerträffar kommer vara återkommande för att främja kunskapsutbyte samt vara tillfällen att fånga upp förbättringsförslag av riktlinjerna.

Microlärande - kort introduktion till Nationella Riktlinjer

Inom projektet Mikrolärande har en kort utbildning tagits fram. Kursen innehåller en serie utbildningsmoment som tillsammans förklarar hur du kan använda Nationella Riktlinjer på bästa sätt och på det viset arbeta smartare och mer enhetligt. Detta är en bra introduktion innan du deltar i utbildningsdagen. Ta del av utbildningen.

Anmälan

Är du intresserad av att delta på utbildningsdagen den 21 mars? Skicka en anmälan nedan. Utbildningen kommer att hållas fysiskt i centrala Stockholm, om rådande restriktioner tillåter.

I paketet som implementeringspartner ingår kursen för två namngivna personer. För ytterligare personer tillkommer ett självkostnadspris på 9400 kr exkl. moms per person. Det går givetvis bra att gå kursen även om ditt företag inte är implementeringspartner eller om du inte vill bli certifierad, utan bara lära dig grunderna.

Antalet platser till varje tillfälle är begränsade, men det kommer fler tillfällen under året. Planerade utbildningsdagar 2023 är 21 mars, 23 maj, 26 september och 29 november. Alla tillfällen finns att boka i kalendariet.

För att bli certifierad behöver du gå utbildningen en gång samt bli godkänd på övningsuppgiften.

Vid frågor kontakta: info@bimalliance.se eller verksamhetsledare för Nationella Riktlinjer ann-kristin.belkert@bimalliance.se

Anmälan till den 21 mars

Uppdaterad den