Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinar

Externt event
Arrangör: SBUF

Olle Samuelson har genomfört studien och presenterar de viktigaste förändringar som vi behöver vara uppmärksamma på. Presentationen tar 15 minuter och vi öppnar sedan upp för en kort frågestund för dig som deltar. Moderator är Anneli Kouthoofd, vd SBUF. Mötet spelas in och presenteras som film i efterhand.

Viktig utveckling som lyfts i rapporten:

  • Fortsatt stark satsning på digitalisering i branschen
  • Digitaliseringen breddas – fler olika tekniker används
  • Sensorer och IoT – en nyckel till datainsamling?
  • Tekniken påverkar arbetssätten men inte affären

Anmäl dig här->>