Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Kostnad:
Kostnadsfritt

Intressentgrupp Produkter och material arbetar med övergripande frågor som rör dessa huvudämnen. I huvudsak arbetar de för att digitalisera produkter och material i hela leveranskedjan från råvara till återbruk.

Anmälan

Anmäl dig här!