Börjar:
Slutar:
Ort:
Stockholm

Externt event
Arrangör: Nordbygg / Stockholmsmässan

Byggmaterialdagen 28 november 2023

Byggmaterialdagen samlar hela sektorn till dialog om hur vi tillsammans bygger för framtiden och hanterar de stora förändringar som sker i branschen. Hur omhändertar vi potentialen av teknikutveckling och innovation av fossilfria, klimatneutrala, cirkulära och resurseffektiva lösningar? Hur kan digitaliseringen av produktinformation skapa möjligheter? Vad innebär nya och reviderade regelverk och standarder, nationellt och på EU-nivå, för byggandet och omställningen? Och vilka insatser krävs för frågor som aktualiserats av pandemin och Ukraina-krisen; som energieffektivisering, materialförsörjning samt byggandets kostnadsutveckling?

BIM Alliance medverkar i programmet

"Hur kan digitala informationsflöden optimera byggsektorns värdekedja?"
Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance modererar en spännande diskussion om digitaliseringens roll inom byggsektorns värdekedja. Lär dig mer om hur digitala informationsflöden och standarder för informationsdelning kan optimera processer och främja hållbarhetsmål inom byggbranschen.

Det kommer bli ett intressant samtal och syftet är att visa på hur de olika aktörerna samarbetar kring digitala informationsflöden, berättar Susanne Nellemann Ek.

Bildkollage på medverkande i panelsamtalet.

Medverkande i panelen:

  • Alison Petty, Manager Digital Business BIM, White Arkitekter
  • Annika Andreasen, vd, Svenska institutet för standarder (SIS)
  • Emil Oscander, ledande specialist Virtual Design & Construction, NCC Building SE
  • Fabian Ståhl, expert digitalt byggande, Boverket
  • Jan Boström, Head of Sustainability Business Development, SundaHus
  • Johan Lindskog, projektutvecklingschef, AMF Fastigheter
  • Michaela Pfeiffer, hållbarhetsansvarig, Moelven Wood AB
  • Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna
  • Pehr Hård, vd, BASTA

Förrutom detta intressanta panelsamtal bjuder såklart Byggmaterialdagen på mängder av andra högaktuella talare och programpunkter! Det blir en heldag om aktuella frågor och dialog om möjligheter och utmaningar.

Se talare och hela programmet på arrangörens webbsida -->