Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

I gruppen undersöker och diskuterar man på vilket sätt BIM och installation utvecklar organisation, ledarskap och arbetssätt inom samhällsbyggnadssektorn. Gruppen utgör också en plattform för intressant forskning och tillämpning.

Profilbild Max Tran

Dagens tema är kring vilken nytta BIM ger i projekten.
BIM Alliance har bjudit in Max Tran från Lidl som gäst för att presentera fakta kring vilka nyttor BIM och standardisering ger i deras projekt.

Lidls projekt drivs nu med hög digital kravställning för att sänka byggkostnaden samt realisera ett hållbart byggande.

Program

  • Introduktion från BIM Alliance intressegrupp Bygg och installation som har dagens tema tillsammans med BEAst Projekteringsutskott
  • Max Tran från Lidl går igenom hur man arbetar med ökad effektivisering med modellhantering och standardisering.
  • Intressanta mätningar under och efter avslutade projekt som påvisar vilken nytta BIM kravställning och beslut ger resultat.

Webbinariet avslutas med en frågestund.

Medverkande:

  • Daniel Sandhav, BIM Alliance och Ramboll
  • Max Tran, Lidl
  • Robert Grahm, Skanska
  • Ulf Larsson, BEAst och NCC Building
  • Marcus Bengtsson, Sweco
Bilder på talarna

Mötet hålls i Zoom och är öppet för medlemmar i BIM Alliance.
Välkommen!

Anmälan

Anmäl dig här >>

Mötet spelas inte in.

Intressentgrupper - för medlemmar i BIM Alliance

Interssentgrupp Bygg och installation leds av Daniel Sandhav och är en av BIM Alliance sju intressentgrupper som våra medlemmar kan delta i. Intressentgrupperna har möten 2-4 gånger per år och leds av experter från våra medlemsföretag.

Läs mer:

Uppdaterad den