Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt eller Lyon, Frankrike
Konferensen "infraBIM Open 2024"

Externt event

Det 6:e InfraBIM Open inom buildingSMART International går av stapeln den 29 januari i Lyon, Frankrike, och arrangeras av buildingSMART France. Du kan delta på plats i Frankrike eller online. Senast när eventet hölls, då i Finland, deltog runt 500 experter från 25 länder.

Byggsektorn genomgår en massiv förändring när det gäller att tillämpa olika digitala möjligheter i den byggda miljön. Det digitala sättet att designa och tillgångsförvaltningen under hela livscykeln omformar hela byggprocessen och sist men inte minst är slutanvändaren mitt i designprocessen. Under konferensen får du ta del av färska user cases och nätverka med en stor del av branschens experter.

Anmäl dig redan nu till InfraBIM Open 2024!


Anmälan och information

Läs gärna mer om buildingSMART

buildingSMART arbetar med att skapa bättre förutsättningar och visa på nyttan med öppna standarder. BIM Alliance utgör den svenska delen av buildingSMART International.