Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

Tema: Miljödata Nu

Miljödata Nu ska leda till ett branschgemensamt arbetssätt för digital rapportering av miljödata. Med detta som grund ska miljörapportering vara enkelt och kostnadseffektiv och på ett affärsmässigt hållbart sätt leda branschen mot minskad miljö- och klimatpåverkan.

Byggföretagens mål med projektet Miljödata Nu är att bidra till en branschgemensam implementeringen av en digital följesedel enligt formatet BEAst 4 som skickas över meddelandenätverket Peppol.

Program kl. 9-11

Inledning
Robert af Wetterstedt, intressentgruppsledare Produkter och material, BIM Alliance

Projektet Miljödata Nu
Rikard Larsson, BEAst och Jeanette Green, IVL

Diskussion

Avslut

Mötet hålls i videoplattformen Zoom och är öppet för BIM Alliance medlemmar. Mötet spelas inte in.

Anmäl dig här!

Intressentgrupper - för medlemmar i BIM Alliance

Intressentgrupp Produkter och material leds av Robert af Wetterstedt och är en av BIM Alliance åtta intressentgrupper som våra medlemmar kan delta i. Intressentgrupperna har möten 2-4 gånger per år och leds av experter från våra medlemsföretag.

Läs mer:

Uppdaterad den