Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

Tema: Utforska behovet av en gemensam BIM-modell: struktur, byggskeden och delar

Genom att samla våra tankar och idéer kring detta ämne, kan vi tillsammans skapa en vision för hur en sådan modell skulle kunna se ut och vilka byggskeden och delar som bör inkluderas.

Under detta möte kommer vi att diskutera olika aspekter av en gemensam BIM-modell, såsom vilka byggskeden den bör omfatta, vilka delar den bör innehålla och hur den ska struktureras för att passa våra behov och mål. Genom en öppen dialog och utbyte av idéer kan vi tillsammans forma framtiden för BIM inom vår akademi.

Mötet hålls i videoplattformen Zoom och är öppet för BIM Alliance medlemmar.
Mötet spelas inte in.

Anmäl dig här!

Intressentgrupper - för medlemmar i BIM Alliance

Intressentgrupp BIM Akademin leds av Nina Andersson och är en av BIM Alliance åtta intressentgrupper som våra medlemmar kan delta i. Intressentgrupperna har möten 2-4 gånger per år och leds av experter från våra medlemsföretag.

Läs mer:

Uppdaterad den