I första hand tar vi emot fakturor som e-faktura via Pagero.
(Du som är leverantör kan söka upp oss via vårt namn eller organisationsnummer)

I andra hand:
Pdf-fakturor mailade till ekonomi@iqs.se

I tredje hand:
Postfaktura till:

BIM Alliance Sweden Service AB
Org.nr: 556641-0048
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm