BIM Alliance driver samhällsbyggnadssektorns digitala transformation och förnyade
affärslogik för att främja en positiv och hållbar utveckling av sektorn i planering, bygg och förvaltning.

Föreningens mission är:

BIM Alliance uppgift är att stödja och driva branschens digitala transformation för att främja en positiv och hållbar utveckling.

Verksamhetsidé och erbjudande till medlemmarna

BIM Alliance uppgift är att stödja och driva branschens digitala transformation för att främja en positiv och hållbar utveckling. Vi gör detta genom att:

  • ge medlemmarna inflytande genom att vara en arena för diskussion, formulering och förmedling av samhällsbyggnadssektorns åsikter när det gäller sektorns digitala transformation
  • bidra till kompetensutveckling för sektorn
  • främja erfarenhetsutveckling i sektorn och ge inspiration
  • medverka till utveckling av ny kunskap i sektorn och stöd till våra medlemmars arbete
  • leda och driva arbetet mot att ena branschen kring standarder i samverkan med andra
  • verka för att öka digitaliseringen och BIM-användningen i sektorn
  • verka nationellt och internationellt

Effekter som vi vill uppnå på samhällsnivå:

  • Minskat klimat- och miljöpåverkan från sektorn
  • Effektivisering och ökad kvalitet i samhällsbyggandets processer
  • Förnyad affärslogik

Föreningen drivs med finansiering från medlemmarna som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier. BIM Alliance Sweden startade 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART.