Charlotte Brogren, Teknologichef Alimak

Alimak jobbar med vertikala transportlösningar, vad innebär det?

– Alimak jobbar med hissar, plattformar och olika lösningar för fasadunderhåll i tuffa industriella miljöer, ofta i byggfasen. De flesta höga byggnader i världen idag är byggda med hjälp av Alimaks bygghissar.

– För att komma åt fasader för underhåll, sätta upp skyltar, putsa fönster och liknande på höga byggnader så erbjuder vi robotliknande lösningar.

Utblick med BIM Alliance

Charlotte Brogren var en av talarna på konferensen Utblick med BIM Alliance där fokus var digitaliseringen och BIM.

Vad har Alimak med BIM att göra?

– BIM knyter ihop samhällsbyggandet där vi är en del i en större kedja. Vi behöver organisera oss i digitala miljöer och BIM är en möjliggörare för oss för att vi ska kunna kommunicera och interagera digitalt.

– Våra lösningar är kunddrivna. När våra produkter exempelvis används för att sätta julbelysning på stora byggnader i USA behöver vi fundera på saker som hur vi kan göra detta på ett snabbt, säkert sätt och hur vi kommer åt hela bygganden. Här kan BIM hjälpa oss.

Vilka är era stora utmaningar?

– Att få ihop alla aktörer. Vi kan göra vår hiss smart, men det smarta ger riktig utdelning först när vi blir en del av en helhetslösning på till exempel en byggarbetsplats.

– Här ser jag att vi har stor nytta av de plattformar som finns. Jag var själv med att få till de strategiska innovationsprogrammen under min tid hos Vinnova och det är så roligt att nu jobba på ett företag som har direkt nytta av det arbetet.

Uppdaterad den