Svante Hagman, ny ordförande i BIM Alliance

Vid stämman valdes ytterligare fyra nya ledamöter in i styrelsen: Annika Holmqvist från Trafikverket, Anders Erlandsson från Skanska, Anna Martin från Akademiska Hus AB och Christian Lindfors från Tyréns AB. Ledamöter som sitter kvar sedan tidigare är Nina Ryd från Chalmers, Torbjörn Andrén från Assa AB och Mats Broman från Symetri.

Utblick med BIM Alliance

Stämman ägde rum i samband med konferensen Utblick med BIM Alliance där fokus var digitaliseringen och BIM.

Ulrika Francke tackades av under årsstämman för sin tid som ordförande i föreningen. Ett stort tack riktades också till följande personer som lämnade styrelsen: Hayar Gohary från Akademiska hus, Anders Rehnström från Skanska, Inger Lindberg Bruce från Scheiwiller Svensson Arkitektkontor, Lennart Andersson f.d. Q-gruppen och Rickard Rosenlund från Trafikverket.

Stina Ljungkvist från BSK Arkitekter och Ronny Andersson från Cementa valdes på nytt in i valberedningen tillsammans med Ulrika Francke som är sammankallande. Föreningen tackade Erik Westin från Akademiska hus som valt att lämna valberedningen.

Uppdaterad den