Mer från konferensen

Detta är en av flera summeringar från när BIM Alliance deltog i buildingSMARTs tekniska konferens i Paris i mars 2018. Du hittar fler summeringar via länken.

Nya medlemmar

Gruppen, eller "rummet" som det kallas inom buildingSMART, efterfrågar nomineringar på nya medlemmar med viss bakgrund inom buildingSMART. Flertalet av rummets styrelsemedlemmar, däribland ledaren, kan komma att väljas om. BuildingSMART är organiserat i regionalt i olika "Chapters" och ämnesspecifikt i olika "Rooms".

Pågående projekt

I samtliga pågående projekt gör man tidigt en avgränsning för att säkerställa att projekten blir klara i tid, med tillgängliga resurser och inom budget. Detta medför att vissa koncept inte kommer ingå i en första version. Det är därför viktigt att löpande verifiera att resultatet blir användbart i samtliga skeden.

InfraRoom Project Program 2017 - 2019

 • IFC Alignment är klart och finns tillgängligt i IFC 4.1. Slutrapport från verifieringsprojekt (Infra Deployment) finns tillgänglig (däribland Smart Built Environment-projektet VERA).
 • IFC Common Schema (CS), Är ett samordnande projekt för gemensamma koncept från övriga infrarum-projekt samt IFC Rail-projektet. Projektet har startat och samlar in objekt från övriga. Exempelvis befintliga förhållanden schakt och fyll, geologi och geohydro.
 • IFC Bridge, går in i sin sista fas med utökat schema för bro. Detta beräknas vara klart i slutet 2018. Bidrag till CS: grundläggning, dagvattenhantering och ledningssystem, belysning, vägutrustning, trafiksignal med mera.
 • IFC Ports and Harbours (P&H), ligger i startgroparna med utredning kring användarfall, ingående objekt och bidrag till CS, bland annat rörliga koncept exempelvis tidvatten (troligtvis enbart utrymmeskrav/kinetic envelop).
 • IFC Road, är i samma startskede som P&H och tar fram användarfall, analyserar befintliga begreppsmodeller och informationsmodeller.
 • IFC Landscape, nytt projekt som presenterades av bSI Building Room som ett projektförslag, kommer att synkroniseras med InfraRoom.

Övriga planerade aktiviteter

 • IFC Tunnel, ett projekt för att utöka IFC-schema för Tunnel. Har ej startat.
 • Strategic Roadmap – teknisk rapport
 • Linked Data – bevakas som intresseområde
 • LEXS – utbyten av OTL information, i samarbete med Product Room
 • IDBE – Arbetsgrupp tillsammans med OGC

Deltagande efterfrågas

 • Sponsra ett projekt finansiering sökes i flera projekt. Som medfinansiär sitter man med i styrgruppen för projektet och har möjlighet att påverka beslut.
  • IFC Common Schema – Fas 2
  • IFC Road – Fas 2
  • IFC Tunnel – hela projektet
  • LEXS
 • Medlemmar till expertpanel sökes, delta i en expert panel och bidra med ämnesspecifik kunskap och råd.
  • IFC Common schema
  • IFC Bridge
  • IFC Road
  • IFC Ports and Harbours
  • IFC Tunnel
  • LEXS

Kontakt

Kontaktperson för InfraRoom i Sverige:

Karin Anderson, Trafikverket, karin.anderson@trafikverket.se

Länkar

Standardiseringsprocessen inom buildingSMART

Två intressanta rapporter:

IFC Infra Overall Architecture Project

Infrastructure Asset Managers BIM Requirements Technical Report

Text: Karin Anderson, Trafikverket

Uppdaterad den