Mer från konferensen

Detta är en av flera summeringar från när BIM Alliance deltog i buildingSMARTs tekniska konferens i Paris i mars 2018. Du hittar fler summeringar via länken.

IFC Rail – organisation och uppbyggnad

Projektet IFC Rail består av deltagare från Kina, Frankrike, Österrike, Schweiz, Finland och Sverige. Finland och Sverige deltar som en part och kommer att söka ett nordiskt samarbete för att säkerställa att de dokument som tas fram i projektet är användbara och relevanta för vår verksamhet.

IFC Rail är uppdelat i fem delprojekt (domains):

  • Infrastructure/track
  • Energy
  • Signalling and level crossings
  • Telecommunication
  • Shared elements.

Shared elements är bemannat från Trafikverket och ska samordna gemensamma delar i projektet.

IFC Rail – relationer till andra standarder

IFC Rail är en viktig pusselbit i den informationshantering som krävs kring järnvägen. Det finns relationer till några andra standarder varav de viktigaste är RTM (RailTopoModel med relationer till RailML), OGC-standarder som InfraGML och EULYNX signalrelaterade standarder. På nationell nivå måste vi också förhålla oss till CoClass och hur den klassifikationen kan användas i kombination med internationella standarder.

Tidplan

IFC Rail ska i likhet med många andra standarder inom infraområdet vara klar till releasen av IFC 5 under 2020. Det är en förhållandevis kort tidplan för ett stort internationellt standardiseringsarbete med flera osäkerhetsfaktorer. En engagerad och kompetent projektgrupp kan dock göra det möjligt.

Text: Peter Axelsson, Trafikverket

Uppdaterad den