Amin Ehsani, Specialist/Skolansvarig, Nolliplan

Vilken är den största fördelen, som du ser det, att arbeta digitalt i ett byggprojekt?

– Digitaliseringen av byggprojekt har många fördelar. Jag ser framförallt att kommunikationen mellan olika discipliner genom hela projektet och byggprocessen ger mindre ÄTA-arbeten. Det innebär besparing i tid och resurser och det ger också hjälp i förvaltningsskedet av det byggda.

En fråga som seglar upp är fördelarna med digitalisering när det gäller förvaltning av det redan byggda. Hur påverkar det vardagen för yrkesarbetare inom el, VVS och bygg?

– Att arbeta digitalt med byggprojekt ger stora fördelar under förvaltningen. Det möjliggör beräkning av byggnadens livslängd och servicescheman. Det förenklar kommunikationen och arbetet för El, bygg, VVS och alla andra roller.

Anmäl dig till Digitalisering för yrkeslärare, del 3

Hur hoppas du att arbetet inom sektorn har förändrats om 10 år, om vi då tagit till oss fördelarna med digitalisering?

– Förhoppningen är att vi bygger mer hållbara byggnader som är kostnadseffektiva från projekteringsstadiet hela vägen till förvaltning. Jag hoppas också att vi har förbättrat kommunikationen mellan olika discipliner och beställare/slutkund.

Uppdaterad den