Tove Lindblad, Business Development Manager, Trimble Solutions Sweden AB

Vilken är den största fördelen, som du ser det, att arbeta digitalt i ett byggprojekt?

– De största fördelarna med att arbeta digitalt handlar om samarbete och informationshantering. När alla projektmedlemmar har tillgång till samma information, inklusive ändringar som uppdateras i realtid, då är det enklare att arbeta flexibelt, effektivt och utan fel. Dessutom ger digitala verktyg bättre visualisering av arbetsmoment och slutresultat vilket underlättar både på kontoret och på bygget.

En fråga som seglar upp är fördelarna med digitalisering när det gäller förvaltning av det redan byggda. Hur påverkar det vardagen för yrkesarbetare inom el, VVS och bygg?

– Om jag tolkar frågan utifrån vad vi på Trimble Structures gör, vilket är byggbara modeller, så kan yrkesarbetare nyttja din digitala information till sina arbetsmoment. Att använda modeller ute i fält och på arbetsplatsen genererar ökad förståelse, enklare arbetsberedningar och effektiv kommunikation.

Anmäl dig till Digitalisering för yrkeslärare, del 3

Hur hoppas du att arbetet inom sektorn har förändrats om 10 år, om vi då tagit till oss fördelarna med digitalisering?

– Jag hoppas att man på bred front har insett vinsten med att använda byggbar data och att man ser det som naturligt att nyttja information fullt ut. Samarbete och informationsflöde måste gå hand i hand.

Uppdaterad den