Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö är en digital plattform som ger vägledning och stöd vid kravställning av digital information inom samhällsbyggnadsområdet. Potentialen är stor för att även använda plattformen för målstyrning och kravställning för den byggda miljön. Nationella Riktlinjer skapar en koppling mellan mål, åtgärder och krav för den byggda miljön och krav på den digitala informationen om den byggda miljön, vilket är centralt för att möjliggöra måluppfyllelse och uppföljning.

En majoritet av kommuner och regioner har mål om en fullständig digital samhällsbyggnadsprocess.

Digitala region- och översiktsplaner, detaljplaner och bygglovsprocesser, öppna data och digitala tvillingar blir alltmer vanligt. SKR, Sveriges kommuner och regioner, rekommenderar kommuner och regioner att använda Nationella Riktlinjer i en skrift om digital livscykelinformation. BIM Alliance och SKR har gemensamt tagit fram ett program för att stötta kommuner och regioner när de ska implementera Nationella Riktlinjer.

Genom att olika begrepp och standarder används för den digitala informationen missar vi att effektivisera i alla led, eftersom leverantörer som konsulter och entreprenörer då måste anpassa sig till olika krav och anvisningar i olika projekt. Det leder till ineffektivitet, ökade kostnader och irritation. För att uppnå full effekt av digitaliseringen måste den information som tillhandahålls hålla en viss kvalitet som är gemensam för hela landet. Från dagens situation där offentliga och privata aktörer upprättar egna krav och anvisningar så ska informationen bli standardiserad.

Nationella Riktlinjer kommer vara navet i digitalisering och hållbar samhällsutveckling i Sverige.

Vi behöver tänka nytt, samarbeta och kravställa både den byggda miljön och den digitala informationen om den byggda miljön. Jag har jobbat med nätverkande, kunskapsdelning och utveckling av metoder och verktyg för ett hållbart samhällsbyggande hela mitt yrkesverksamma liv. När jag första gången såg Nationella Riktlinjer och fick en beskrivning av hur utvecklingen kommer genomföras i en anda där vi delar med oss och samverkar blev jag verkligen inspirerad. Nationella Riktlinjer kommer vara navet i digitalisering och hållbar samhällsutveckling i Sverige.

Välkommen att ansluta er organisation i detta viktiga arbete för att vi ska gå från vision till handling!

Ann-Kristin Belkert
verksamhetsledare Nationella Riktlinjer,
BIM Alliance

Kontakta Ann-Kristin Belkert för licensavtal.

Senaste nytt om Nationella Riktlinjer

Nyhetsbrev april 2023

Här kan du läsa ett fullspäckat nyhetsbrev, helt dedikerat till Nationella Riktlinjer.

  • Vilka 46 organisationer har redan anslutit till webbportalen?
  • Hur kommer ni igång som ny användare?
  • Hur använder SISAB portalen?
  • Nyheter i senaste uppdateringen, kommande event, utbildningar och mycket mer.
Uppdaterad den