Vi fick också höra Ann-Kristin Belkert berätta om senaste nytt från Nationella Riktlinjer och tillsammans med Mathias Schmidt Berglin från SISAB berätta om utvecklingsrådet och möjligheten för användarna att vara med och påverka utvecklingen av innehållet i Nationella Riktlinjer.

Ta del av inspelningen och presentationen här:

Nationella Riktlinjer

Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö är en digital plattform som ger vägledning och stöd vid kravställning av digital information inom samhällsbyggnadsområdet.

Läs mer här: