Summiten pågick i fyra dagar, med inledande och avslutande gemensamma sessioner. Däremellan träffades de olika samverkansgrupperna (domains) för olika intresseområden, liknande BIM Alliance intressentgrupper. I år fanns också två tema-spår på konferensen, ett kopplat till digitala tvillingar och ett kopplat till produktdata och EU:s miljöinitiativ Fit for 55.

Take aways från veckan

Tema för konferensen var “Digital Products and the openBIM Workflow” och några take aways från veckan var bland annat:

buildingSMART Ecosystem, karta över standarder, verktyg och tjänster från buildingSMART
buildingSMART Ecosystem, karta över standarder, verktyg och tjänster från buildingSMART
  • openBIM Workflow – efter flera års arbete börjar de verktyg och standarder som tagits fram av buildingSMART bilda en enhetlig karta, buildingSMART Ecosystem, som gör det möjligt att ha ett öppet och standardiserat informationsflöde genom projekt och livscykler.
  • EU:s påverkan på branschen genom direktiv och lagstiftning blir allt tydligare. Inte minst när det gäller data om miljöpåverkande innehåll i de produkter som används i byggnader och anläggningar. Det märktes både i temaspåret Fit for 55 och i andra presentationer.
  • IFC 4.3 är nu äntligen på allvar på väg att bli den ISO-standard vi väntat länge på. Efter att ha fått backa och förbättra dokumentationen är nu siktet inställt på att få ett slutligt godkännande i början av 2024.
  • Krav på bättre integration mellan BIM och GIS (eller bygg/anläggningsdata och geodata) blir allt skarpare från användare. Att ESRI var guldsponsor till konferensen visar att också mjukvaruleverantörerna känner av detta.
  • Digitala tvillingar – Fokus skiftar mer och mer mot hur data och information ska användas i den byggda miljön och där kommer digitala tvillingar till sin rätt. BIM blir då en del av ett större uppkopplat ekosystem av tjänster och plattformar.

openBIM Workflow

En bred exposé gavs över projekt för utveckling och tillämpning av buildingSMART standarderna. Begreppet openBIM Workflow och buildingSMART Ecosystem användes genomgående för att beskriva hur de olika standarder som tagits fram av bSI hänger ihop och kompletterar varandra, allt från kravformuleringar till datautbyten och datavalidering.

För att visa praktiskt hur openBIM Workflow fungerar presenterade Léon van Berlo, Technical Director at buildingSMART International, en utmaning där konferensdeltagarna uppmanades att från några givna förutsättningar skapa en maskinläsbara krav i form av en IDS (Information Delivery Specification). IDS:en skulle sedan användes som underlag för att designa en IFC-modell som därefter kunde valideras mot buildingSMART Validation Service. Även BCF och openAPI för CDE (Common Data environmnet) fanns med i loopen för att visa hur ändringar kan slå igenom i modellen. Utmaningen pågick under hela konferensen och samlade många av de deltagande mjukvaruleverantörerna tillsammans med andra intresserade. Resultaten visade att det idag finns ett flertal mjukvaruplattformar har implementerat de standarder och format som krävs för att klara detta.

opnBIM Workflow, data och informationsflöde
opnBIM Workflow, data och informationsflöde

openBIM and Product Passports – Are you Fit for 55?

Ett av konferensens specialteman med utblick mot andra områden var den utveckling som pågår på EU-nivå när det gäller miljö/produktdata och de nya regelverk och direktiv som styr detta samt hur det i sin tur påverkar samhällsbyggnadsbranschen. Nya förkortningar som CPR, Construction Product Regulation och ESPR, Ecodesign for Sustainable Products Regulation och begrepp som digital passports och Product Data Templates (PDT) behöver läras och förstås hur de ska integreras och kombineras med annan bygg/anläggningsinformation. Standardiseringsorganisationen GS1 medverkade med flera presentationer, bland annat från GS1 Sweden (David Almroth) och Svenskt Trä/Swedish Wood (Bernt Olausson).

New CPR proposal från EU-kommisionen, Lars Fredenlund från Cobuilder
New CPR proposal från EU-kommisionen, Lars Fredenlund från Cobuilder
Ett försök till förklaring av skillnaderna mellan data dictionary, IDS, PDT och EPD av Artur Tomczak, bSI
Ett försök till förklaring av skillnaderna mellan data dictionary, IDS, PDT och EPD av Artur Tomczak, bSI

Mycket annat hände också

Totalt var det 51 olika sessioner som hölls under de fyra konferensdagarna. Många var parallella vilket gör det omöjligt att hålla koll på allt intressant som visades men här är några:

Infra och rail domains

Mycket fokus är på hur IFC 4.3 ska implementeras, allt från kravställning till mottagande och kontroller. En del av anläggningsinfrastruktur som inte kom med är tunnelkonstruktioner. Nu börjar det arbetet också bli klart och presenterades på konferensen.

IFC Tunnel – från krav till schema, presenterat av Lars Wikström Triona/Trafikverket
IFC Tunnel – från krav till schema, presenterat av Lars Wikström Triona/Trafikverket

En ny domän för marina byggnadsverk (Maritime domain) kommer också att bildas. Den är relaterad till Infradomänen men kommer att bilda en egen domän starkt pådrivna av Kina.

Det var också en gemensam session mellan infra och rail där det nordiska samarbetet var något som intresserade många även utanför Norden.

The Nordic BIM Hub, ett bra exempel på samarbete i branschen
The Nordic BIM Hub, ett bra exempel på samarbete i branschen

buildingSMART Awards

Varje höstsummit delas priser ut till olika projekt och utvecklingsinsatser som utnyttjar öppna standarder. Totalt nio vinnare tillkännagavs vid en direktsänd prisceremoni. Det fanns också fem särskilda omnämnanden, vilket gör det till totalt fjorton utmärkelser.

Det nordiska deltagandet var tunt men Finland lyckades ta hem priset i kategorin DESIGN for BUILDINGS: Finavia Corporation – “Helsinki Airport Development Programme Projects 2013–2023” – Finland.

Helsinki Airport Development Programme 2013-2023, Building the Future of HEL with People and BIM
Helsinki Airport Development Programme 2013-2023, Building the Future of HEL with People and BIM

buildingSMART Awards program är ett bra sätt att marknadsföra sig och visa på bra lösningar. BIM Alliance kan vara med och stötta svenska bidrag om det är önskvärt.

Är du nyfiken på mer efter detta axplock från konferensen? Då kan du gå till buildingSMARTs hemsida och läsa mer. Inspelningar från alla sessioner kommer också att bli tillgängliga på Youtube om några veckor.

Nästa summit: Valencia 2024

Nästa summit kommer att hållas i Valencia, Spanien, den 12-15 mars, 2024. Häng med till en lärorik och intressant konferens!

Peter Axelsson presenterar./De flesta av de svenska delegaterna./buildingSMART International Summit, hösten 2023
Uppdaterad den