Man med laptop på lastpall

Begrepp

Det finns ett grundläggande behov av att klä datorernas språk i mänskliga termer för att undvika otydligheter och missförstånd. Datorernas system och människors uppfattningsförmåga behöver synkroniseras. Därför har ett fastighetslexikon tagits fram som innehåller cirka 1800 termer med definitioner, bilder och kommentarer.

Läs mer om begrepp och fastighetslexikon

Format

Fi2xml är enkelt uttryckt ett standardiserat sätt att kommunicera fastighetsinformation mellan IT-system. Fi2xml är ett gemensamt språk baserat på Fi2-plattformen Det gemensamma språket - gränssnittet - som gör det möjligt att läsa information från olika databaser är en uppsättning standarder för att utbyta och publicera information på ett strukturerat sätt.

Läs mer om Fi2xml

Digitala informationsleveranser

Digitala informationsleveranser till förvaltning innehåller regelverket för utväxling av information - informationsleveranser - mellan parter och system i förvaltningsprocessen. Informationsmängder paketeras till leveranser som utväxlas mellan processens parter.

Läs mer om digitala informationsleveranser till förvaltning