buildingSMART International Awards är ett pris som delas ut till aktörer verksamma inom bygg-, anläggnings-, förvaltningssektorn och akademin som har visat nyttan med att tillämpa valfria öppna standarder.

Priset är indelat i kategorier som representerar fyra olika delar av samhällsbyggnadssektorn; projekt, förvaltning, forskning och teknik. Vinnarna utses av en oberoende jury med deltagare från ett tjugotal länder. buildingSMART International Awards delas ut årligen vid en högtidlig ceremoni och är BIM-världens mest prestigefyllda pris som ibland kallas för VM i BIM.

Till skillnad från andra liknande pris är inte buildingSMART International Awards knutet till en viss standard eller programvara. Även om organisationen buildingSMART äger och utvecklar IFC-standarderna så kan du vinna pris även om du använder en annan öppen standard eller annat öppet format. Tävlingen och priset synliggör potentialen med öppna format och vad som kan åstadkommas med helhetsperspektiv i projekt.

BIM Alliance roll

BIM Alliance utgör den svenska delen av buildingSMART International, och hjälper till med tävlingen genom att guida svenska projekt i ansökningsprocessen. BIM Alliance hjälper även till att lyfta fram och synliggöra våra svenska bidrag som goda exempel på praktisk användning av öppna standarder i projekt och förvaltning. BIM Alliance nominerar även jurymedlemmar till uppdraget att utse vinnarna i denna prestigefyllda tävling.