Redskapet är nytt och namnet är bara preliminärt. Redskapets funktion är att leverera informationsmängder enligt krav som ställs i leveransspecifikationen. Redskapet är tillgängligt via länken nedan och support ges av föreningens anlitade supportorganisation.

Leveransmeddelande som beskriver leveransens innehåll enligt krav
Skiss Paketeraren