Villkor för medlemskapet

  • Medlemskap i BIM Alliance är öppet för juridiska personer.
  • Ansökan om medlemskap görs av firmatecknaren för organisationen/företaget.
  • Medlemskapet är bindande per kalenderår. Utträde måste meddelas BIM Alliance via e-post senast den 31 augusti året innan utträdet ska ske. Detta är infört i föreningens stadgar för att ge ekonomisk framförhållning.

Avgifter 2023

Avgiften för att vara medlem i BIM Alliance består av två delar (ingen går att välja bort):

  • En serviceavgift (avdragsgill) till servicebolaget. Serviceavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp (pbb) och varierar med avseende på omsättningen hos medlemmen, se tabellen nedan.
  • En medlemsavgift (ej avdragsgill) till föreningen. Medlemsavgiften är 1 000 kr/år för alla medlemmar.

För branschorganisationer gäller en särskild serviceavgift, se nedan.


Serviceavgift 2023 för företag och organisationer:

Medlemmens omsättning: Medlemsavgift: Serviceavgift:
0 - 25 Mkr 1000 kr/år 1/4 pbb* = 13 125 kr/år
25 - 500 Mkr 1000 kr/år 1/2 pbb* = 26 250 kr/år
500 - Mkr 1000 kr/år 1 pbb* = 52 500 kr/år

* Ett (1) prisbasbelopp: 52 500 kr (2023).


Serviceavgift för branschorganisationer

Branschorganisationer, förbund och motsvarande betalar en medlemsavgift på 1000 kr och en serviceavgift som motsvarar ½ prisbasbelopp. Se tabellen ovan.


Serviceavgift för startups och enmansföretag

Startups och enmansföretag betalar en medlemsavgift på 1000 kr och en serviceavgift som motsvarar 1/8 prisbasbelopp, totalt 7562,50 kr.

Våra medlemsvillkor