Villkor för medlemskapet

  • Medlemskap i BIM Alliance är öppet för juridiska personer.
  • Ansökan om medlemskap görs av firmatecknaren för organisationen/företaget.
  • Medlemskapet är bindande per kalenderår. Utträde måste meddelas BIM Alliance via e-post senast den 31 augusti året innan utträdet ska ske. Detta är infört i föreningens stadgar för att ge ekonomisk framförhållning.

Avgifter 2024

Avgiften för att vara medlem i BIM Alliance består av två delar (ingen går att välja bort):

  • En serviceavgift (avdragsgill) till servicebolaget. Serviceavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp (pbb) och varierar med avseende på omsättningen hos medlemmen, se tabellen nedan.
  • En medlemsavgift (ej avdragsgill) till föreningen. Medlemsavgiften är 1 000 kr/år för alla medlemmar.

För branschorganisationer gäller en särskild serviceavgift, se nedan.


Serviceavgift 2024 för företag och organisationer:

Medlemmens omsättning: Medlemsavgift: Serviceavgift:
0 - 25 Mkr 1000 kr/år 0.25 pbb* = 14 325 kr/år
25 - 500 Mkr 1000 kr/år 0.5 pbb* = 28 650 kr/år
500 - Mkr 1000 kr/år 1 pbb* = 57 300 kr/år

* Ett (1) prisbasbelopp: 57 300 kr (2024).


Serviceavgift för branschorganisationer

Branschorganisationer, förbund och motsvarande betalar en medlemsavgift på 1000 kr och en serviceavgift som motsvarar 0.5 prisbasbelopp. Se tabellen ovan.


Serviceavgift för startups och enmansföretag

Startups och enmansföretag betalar en medlemsavgift på 1000 kr och en serviceavgift som motsvarar 0.15 prisbasbelopp, totalt 9595 kr.

Våra medlemsvillkor