Ditt medlemskap är viktigt!

Att vara medlem hos BIM Alliance innebär nytta på både kort och lång sikt. På kort sikt får du stöd i att ligga i framkant med den senaste kunskapen, och stöd i BIM-frågor i din arbetsvardag. På längre sikt har medlemskapet ett strategiskt värde och stärker din organisationsutveckling genom BIM Alliance unika nätverk och verksamhet.

I BIM Alliance är vi tillsammans omkring 200 organisationer från hela samhällsbyggnadssektorn. Ju fler medlemmar vi är, desto starkare är vår gemensamma röst i digitalt samhällsbyggande och BIM-frågor gentemot politiker och beslutsfattare. Därför är ditt medlemskap viktigt för hela sektorns gemensamma utvecklings- och digitaliseringsresa. Du är med och bidrar till att Sverige ligger i framkant för en hållbar omställning av bygg- och fastighetssektorn.


Fem nyttor med medlemskapet

 1. Exklusiva medlemsaktiviteter
  Inbjudningar till BIM-frukostar, nätverk och arbetsgrupper. Du blir en del i ett unikt nätverk med företag, myndigheter, akademin, branschorganisationer, offentlig sektor och organisationer inom samhällsbyggandet som sitter på den senaste kunskapen. Många av våra medlemmar ser våra event som en del av kompetensutvecklingen av personalen.

 2. Omvärldsbevakning för att ligga i framkant
  Nyhetsbrevet är en medlemsförmån där du får det senaste om bland annat utveckling och användning av BIM direkt till din inkorg en gång per månad. I nyhetsbrevet och på våra digitala BIM-frukostar får du omvärldsbevakning kring innovation och utveckling i sektorn. Missa inget, se till att du och dina kollegor prenumererar på BIM Alliance nyhetsbrev!

 3. Mer kompetens och ökad kapacitet
  Genom att du och dina kollegor deltar i någon av våra sju intressentgrupper bygger ni kunskap och skapar nätverk. Här möts våra medlemmar i grupperna för Fastighetsförvaltning, Anläggning/Infrastruktur och Bygg och installation. Våra medlemmar har även möjlighet att fördjupa sig i frågor i våra intressentgrupper för Mjukvara, Produkter och material, Energioptimering samt BIM Akademin. Intressentgrupperna utgör både nätverk och utvecklingsbas för BIM i Sverige. Där får ni stöd, stimulerande samtal och kreativa nätverksmöten med branschkollegor.

 4. Ansvar för en hållbar samhällsbyggnad
  Ett medlemskap i BIM Alliance innebär att du och din organisation bidrar till hela bygg- och fastighetssektorns utveckling och omställning. Samtidigt får ni en direktkanal till beslutsfattare, är med och påverkar och skyndar på digitaliseringen i samhällsbyggandet. Tillsammans är vi en stark röst för strukturerad digital informationshantering, gemensamma standarder och öppna data - så att kunskap kan leda till praktisk tillämpning. Därför är ditt medlemskap viktigt för hela sektorns arbete.

 1. Synlighet
  Vi lyfter löpande våra medlemmars arbete med ny kunskap, hållbarhet och genom best practice på våra populära webbinarier. Har du förslag på innehåll till kommande webbinarier är du välkommen att kontakta oss. Kanske det blir du som får möjlighet att dela med dig av goda exempel till en bred målgrupp av utvecklingsintresserade samhällsbyggare. Våra nya medlemmar brukar vi även välkomna och synliggöra i våra kanaler med både intervjuer, presentation i nyhetsbrevet och inlägg på LinkedIn.

Bli medlem i BIM Alliance

Det är enkelt att bli medlem i BIM Alliance. Skicka ett mejl till oss och berätta att din organisation vill bli medlem! Eller fyll i ett webbformulär.