Två nya ledamöter i BIM Alliance styrelse

Stora BIM-dagen 2023 inleddes med lunch och därefter följde BIM Alliance årsstämma. Ordförande Svante Hagman välkomnade tillsammans med vd Susanne Nellemann Ek två nya styrelseledamöter - Anna Ryberg Ågren, Svenskt Trä och Michael Gustavsson, NCC Building.

Anna Martin Bell, Akademiska hus/Proposhere, och Torbjörn Andrén, Assa Abloy, som lämnar styrelsen tackades av för sina fina insatser med blommor och applåder. Vi passade även på att tacka av Kurt Löwnertz, Sweco, för hans fina arbete som Chapter Leader buildingSMART Sweden.

Alla aktörer måste vara med!

Efter årsstämman var det dags för konferens med ett flertal inspirationstalare och en engagerande gruppdiskussion kring Menti-frågorna: "Vilka förmågor behövs för att uppnå digital transformation och innovation?" och "Vad är viktigt i en organisation och ett projekt för att utveckla förmågor att gå mot en digital transformation?". Publiken betonade framför allt vikten av viljan att förändra, tydligt ledarskap samt investeringar och resurser.

Dagen rundades av med en paneldiskussion kring frågan om hur vi ökar takten på utvecklingen av digitalisering och gemensamma standarder i branschen.

Vi fick många kloka bud, bland annat:

  • Alla aktörer måste vara med.
  • Förändringsledning är otroligt viktigt.
  • Vi måste lyfta goda exempel!
  • Datakvalitet är viktigast - det är bättre att göra likadant och fel än att alla gör olika och rätt.
  • Lagstifta inom området så kan vi förflytta branschen blixtsnabbt.
  • Våga kravställning, målstyrning och inte minst uppföljning.
Stapeldiagram på mentifrågan: Vad är viktigast för dig om du vill använda en digital tvilling av staden?
Svar från Mentifråga.

Inspirationstalarna delade med sig av goda exempel

Ulrika Francke, ISO President och ordförande i Vasakronan inledde konferensen med en omvärldsspaning som tog tempen på digitaliseringen. Hon delade bland annat med sig av hur vi i sektorn kan dra mest möjliga nytta av standarder. Hon betonade även den viktiga roll som standarder har för regleringen av handelsavtal och regelutveckling i Europa och övriga världen.

Ulrika Francke ISO-president

Eric Jeansson från Göteborgs stad pratade på temat hur vi drar nytta av BIM. Eric visade bland annat på hur den digitala tvillingen Virtuella Göteborg, som är under utveckling, kan användas till att simulera olika extrema väderscenarier och vad de kan orsaka.

Maria Uggla från Stockholms stad pratade om digitala tvillingar. Vi fick bland annat höra om hur storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö samverkar kring allt som ska fungera ”under huven” i den digitala tvillingen och hur BIM-data tas om hand och hur standarder kommer till användning.

Johannes Ris från Byggstyrning delade med sig av insikter som att digitalisering i byggprojekt är en nyckel till projektkvalitet och bra arbetsmiljö. Han förklarade även varför digitalisering gör det möjlighet att bygga rätt, i rätt tid, till bättre kvalitet med minimal miljöpåverkan på ett tryggt och säkert sätt. Hans budskap var tydligt - BIM är en framgångsfaktor som skapar engagemang!

David Möller, från Sweco berättade om hur BIM används i Slussenprojektet och gav exempel på nyttor och effekter inom olika användningsområden. Hans önskan var tydlig - mer strukturerad data!

Ann-Kristin Belkert, BIM Alliance, pratade om att gå från vision till handling med hjälp av Nationella Riktlinjer och kring förvaltning, implementering och utveckling av dessa tillsammans med användarna. Vi fick även ta del av samarbetet mellan SKR och BIM Alliance.

Tina Karrbom Gustavsson, KTH, pratade bland annat om vad som behövs för att offentliga beställare ska driva på branschförändring och om implementeringen av BIM inom Trafikverket. Hennes slutsats är att stuprör finns både i branschen och inom beställarorganisationer - därför krävs ett ledarskap ÖVER gränser och att en förändringskultur är etablerad inom den offentliga beställarorganisationen.