Börjar:
Slutar:
Plats:
Zoom
Ort:
Webbinarium
Person i motljus blickar genom fönstret
Målgrupp

Webbinarieserien riktar till yrkeslärare på gymnasium och motsvarande utbildningar inom vuxenutbildningen. Du som är intresserad av att veta mer om yrkeslärarnas förutsättningar, eller vill ta del av konkreta exempel och inspiration, är också välkommen att delta.

Vilka digitala metoder jobbar företagen med idag? Vad betyder de nya begreppen i praktiken? Vilka verktyg behöver jag ha koll på? Och framför allt, vad ska jag förbereda mina elever på inför klivet ut i arbetslivet?

Känner du igen dig i frågorna? Då är det läge att du bokar in ”Digitalt samhällsbyggande för yrkeslärare”, en serie med fyra digitala seminarier. Det är avgiftsfritt att delta, och du anmäler dig till de tillfällen som du är intresserad av. Om du missat ett möte kan du enkelt se det i efterhand på webben. Det här det andra tillfället i serien.

Moderna byggplatser nyttjar digitala metoder

Vid det andra tillfället i webbinarieserien bjuder vi på konkreta exempel från arbetsplatser som arbetar med digitala metoder. Du möter yrkesarbetare som presenterar sin vardag i arbetet inom bygg, VVS och el-installationer och hur digitalisering är en naturlig del av arbetet.

Bland talarna hör du Jimmy Hemmingsson, Skanska som är digital ledare för projektet Citygate i Göteborg, Nordens högsta kontorshus. I projektet används flera digitala verktyg och arbetssätt för att underlätta och effektivisera byggprocessen. ”Vi vill att alla som jobbar i projektet ska få en så bra vardag som möjligt. Det är framförallt det digitalisering handlar om”, säger Jimmy Hemmingsson. Under vårt webbinarium berättar han hur vardagen för yrkesarbetare ser ut i en digital miljö. Du är med och diskuterar Jimmys presentation med de andra deltagarna i mindre digitala rum i mötet.

Vår moderator Pontus Slättman intervjuar Linus Petterson, VRA. Linus kommer direkt till webbinariet från sin arbetsplats på Sergels torg, där han jobbar med installationer i ett projekt som ska bli en modern gamingarena. Linus ser det som självklart att jobba digitalt när han får installationerna på plats.

Vi håller ett kort panelsamtal med arrangörerna från Byggbranschens yrkesnämnd (BYN), Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), VVS-Branschens yrkesnämnd (VVSYN) och BIM Alliance. Du har också möjlighet att komma med dina tankar om vad höstens möten bör innehålla.

Varmt välkommen!

Program

14.45 Mötesrummet öppnar i Zoom

15.00 Välkomna
Moderator: Pontus Slättman, WorldSkills Sweden

Moderna byggplatser nyttjar digitala metoder

  • Citygate – digitalt byggprojekt ger en bra yrkesvardag
    Jimmy Hemmingsson, Skanska

  • Mini-Workshop

  • Installationen på plats (intervju)
    Pontus Slättman intervjuar Linus Pettersson, VRA

  • Kort panelsamtal med våra arrangörer

16.30 Mötet avslutas

Yrkeslärarnätverk

I din anmälan kan du ange intresse för att ingå i ett nätverk för yrkeslärare. Syftet med nätverket är att skapa en kontinuerlig förankring mellan lärarkåren och yrkeslivet för att kunna dela information och utvecklingsbehov. Vi berättar mer om nätverket i samband med kallelse till det första mötet.

Webbinarieserien är ett samarbete mellan Byggbranschens yrkesnämnd (BYN), Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY), VVS-Branschens yrkesnämnd (VVSYN) och BIM Alliance. Genom mötesserien vill vi synliggöra den digitalisering som pågår i branschen och som berör de yrkesroller som skolorna utbildar till. Genom riktade möten till intresserade yrkeslärare skapas förutsättningar för ett mer utvecklat samarbete mellan branschen och yrkeslärarna.

Anmälan till den 11 maj 2021

Det av avgiftsfritt att delta under webbinarieserien.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Uppdaterad den