Valberedning

Ulrika Francke (sammankallande)

Ronny Andersson, Cementa

Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad

Kansli

Kontaktuppgifter till kansliet