Valberedning

Erik Westin, Akademiska Hus, sammankallande
Ronny Andersson, Cementa
Stina Ljungkvist, BSK Arkitekter

Kansli

Kontaktuppgifter till kansliet