Gå till innehållet

Kajsa Crona Kontorschef Tengboms och adj. professor, Chalmers tekniska högskola

E-post:
kajsa.crona@tengbom.se

Kajsa Crona är arkitekt med fokus på hållbara bostäder och samhällen och adjungerad professor i boendets arkitektur på Chalmers där hon föreläser, undervisar och forskar. På Tengboms är Kajsa chef för Göteborgskontoret och även en del av Tengboms koncernledning.

"Jag är arkitekt. För mig börjar varje uppdrag med att förstå platsen och människans behov. Målet är alltid arkitektur med substans. För mig står substans för hållbarhet ur alla aspekter såsom ekologisk, ekonomisk och social, men också för skönhet och funktion. Ju längre en byggnad används desto mer hållbar är den."