Konferensen var uppdelad i parallella sessioner. Representanter från BIM Alliance har rapporterat från delar av mötet och några av sessionerna:

Väino Tarandi om mötet i stort och buildingSMART Awards

Hans Lif om sessionen Regulatory Room

Frukost om mötet i Tokyo

Under ett frukostmöte den 21 november 2018 bjuder vi på färsk rapportering från mötet i Tokyo, inklusive spännande exempel från buildingSMART Awards 2018.

Uppdaterad den