Deltagarna fick ta del av många goda exempel och blicka framåt mot horisonten. Moderator Anna Bellman höll samman dagen där talarna inspirerade genom att visa vad som går att göra med hjälp av digitaliseringen redan här och nu. Vi fick också ta del av framåtblickar från forskningen och se glimtar av vad som kan bli möjligt framöver – framför allt om vi samverkar i digitaliseringsfrågorna.

Lars Albinsson, Emma Gretzer, Göran Lindsjö och Charlotte Brogren.

Talare i första passet var Emma Gretzer från Formas, AI-experten Göran Lindsjö Teknologichefen Charlotte Brogren från Alimak Group och Lars Albinsson fån Maestro Design & Management. Passet avslutades med en paneldiskussion.

Ta del av presentationerna från dagen

Uppdaterad den