Internationell standardisering

BIM Alliance deltar i buildingSMART – en internationell organisation för utveckling och användning av öppna standarder.

Konferensen var uppdelad i parallella sessioner. Representanter från BIM Alliance har rapporterat från några av sessionerna:

Strategier, implementering och kommunikation

Rail Room – ny standardiseringsgrupp för järnväg

Building Room - standardiseringsgrupp

InfraRoom - standardiseringsgrupp

Uppdaterad den