Lär dig mer om BIM

I BIM Alliance infoblad presenteras resultat och positiva exempel från BIM-projekt.

– Med hjälp av det systemstöd som erbjuds hjälper BIM Alliance beställaren att skapa sina egna leveransspecifikationer och underlättar för projektörer att leverera informationen på rätt sätt. Informationen kvalitetssäkras och läses in i rätt system. Dessutom kan beställaren knyta sina krav till upphandling och avtal, säger Per Erlandsson, Senior Consultant på Symetri, som varit en av de drivande i projektet.

Syftet med projektet Informationsleveranser har bland annat varit att etablera branschgemensamma redskap för att ställa krav och kontrollera digitala leveranser inom bygg- och fastighetssektorn genom att nyttja BIM Alliance meddelandeteknik fi2xml.

Ladda ner infobladet

Uppdaterad den