Vilka är dina förväntningar på det här året som VD för BIM Alliance?

Mina förväntningar på år 2021 är att vi ska skapa nytta för sektorn med aktiviteter inom våra tre prioriterade strategiska verksamhetsområden. Vi kommer även att delvis jobba på nya sätt med att nå ut och engagera medlemmarna.

Vi är nu inne på tredje ”terminen” med hemarbete och det kan vara en utmaning att hålla kreativiteten och innovationskraften igång. Pandemin och dess effekter har inneburit både utmaningar och möjligheter för många.

Vilka är BIM Alliance prioriterade strategiska områden?

Vi har tre prioriterade strategiska verksamhetsområden. Det första är att vi ska fortsätta hålla fanan högt med att visa goda exempel för att främja motivation att implementera BIM för ökad hållbarhet och effektivisering. Vårt andra strategiska område innebär att bistå sektorn med vägledningar och vara vägvisare för standardisering. Med vårt tredje område bidrar vi till forskning och kunskapsutveckling.

Var är vi på väg?

De effekter som önskas och där vi har en viktig roll är;

  • Minskat klimat och miljöpåverkan från sektorn
  • Effektivisering och ökad kvalitet i samhällsbyggandets processer
  • Förnyad affärslogik

Våra prioriteringar möter önskemål som medlemmarna framfört när vi frågat. Aktiviteter i BIM Alliance inom dessa prioriterade verksamhetsområden är vårt sätt att kraftsamla för att bidra till de effekter som önskas på samhällsnivå.

Om BIM Alliance prioriterade strategiska områden
  1. Bistå sektorn med vägledningar och vara vägvisare för standardisering.
  2. Främja motivation att implementera BIM för ökad hållbarhet och effektivisering
  3. Bidra till forskning och kunskapsutveckling

Hur kommer BIM Alliance prioriteringar att märkas?

Det kommer att märkas genom att det blir tydligare vad BIM Alliance gör och varför och då blir det lättare för medlemmarna att bidra så att vi kan kraftsamla. Men framförallt kommer det att märkas när vi tillsammans med medlemmarna och andra aktörer mobiliserar för att nå gemensamma effekter - då når vi resultat.

Hur kommer BIM Alliance nya arbetssätt att märkas?

Vi kommer att fortsätta med webbsända medlemsaktiviteter tex intressentgruppsmöten, frukostmöten och konferenser. Vi har också fått igång digitala samarbetsytor för att de nätverk som vi har. Vi vill leva som vi lär och med digitala samarbetsytor kan på sätt bättre stödja och facillitera branschsamarbeten som möter de behov som medlemmarna har. Intressentgrupperna som är hjärtat i BIM Alliance är mitt uppe i denna omställning. En viktig ledstjärna för oss är att samarbeta med sektorns övriga medlemsorganisationer och aktörer för att säkra att medlemmarna får valuta för pengarna – men det är inget nytt – så har vi alltid verkat.

Vad sker i vår omvärld?

BIM kopplas till affären, covid-19 påverkar allt och alla och miljökrav är en stark drivkraft för digitalisering. Det gör att det finns starka drivkrafter för digitaliseringen i sektorn. Regeringens forskningsproposition kom strax innan jul och den föreslår stora ökningar i forskningsanslag under de kommande fyra åren med bl.a. ett nytt nationellt forskningsprogram för att möta och leda den digitala strukturomvandlingen av Sverige (se här). Mycket sker nu!

Uppdaterad den