I början av sommaren öppnar Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén. I utlysningen kan du söka finansiering för att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning. Vi tror att som du söker finns på en start-up, ett litet eller medelstort företag eller kommun. Tipsa gärna om utlysningen i ditt nätverk!

Utlysningen omfattar cirka 3 miljoner kronor och du kan söka maximalt 300 000 kronor. Minst 50 procent samfinansiering krävs och projekten kan som längst vara 1 år. Mer detaljerad information kommer när utlysningen öppnar och den fullständiga utlysningstexten publiceras.

Få coachning inför ansökan

Om du vill vässa din idé inför ansökan erbjuder Smart Built Environment coachningsstöd. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla din idé inför ansökan till Formas. Att använda coachningsstödet är en möjlighet, men inte ett krav, för att få lämna in ansökan till Innovationsidén.

Du kan redan nu anmäla dig till webbinarier där Innovationsidén och coachningsfunktionen presenteras och du får möjlighet att ställa frågor. I samband med att utlysningen stänger efter sommaren bjuder Formas in till ett webbinarium där du får information om vad du behöver tänka på vid ansökan och vid projektstart.

Anmäl dig till utlysningswebbinarium den 10 juni

Anmäl dig till utlysningswebbinarium den 30 juni

Ansökan om coachning öppnar i månadsskiftet maj/juni. Från Smart Built Environment leds coachningsprojektet av Mårten Lindström och Anna Land. Kontakta gärna dem om du har frågor redan nu.

Uppdaterad den