Gå till innehållet

Daniel Söderlindh Enhetschef, Digital Projekthantering, Trafikverket

E-post:
daniel.soderlindh@trafikverket.se

Daniel Söderlindh jobbar som chef inom Digital Projekthantering på Trafikverket. Daniel är civilingenjör inom samhällsbyggnad och har studerat både i Österrike och i Sverige. Han har mer än 10 års erfarenhet inom infrastruktursektorn och har jobbat med informationshantering i byggprojektens alla skeden. Han har även jobbat med projektering, projektledning samt byggledning. Daniels erfarenhet från arbetet i olika projektskeden i rollen som projektör och beställare är en värdefull tillgång för att kunna förstå utmaningarna vid informationsöverlämningar.

Innan det nuvarande uppdraget som chef på Trafikverket jobbade Daniel som BIM-specialist inom Stora Projekt. Daniel ansvarar för en specialistorganisation i Trafikverkets investeringsverksamhet med kompetens inom BIM, GIS och datasamordning. Organisationen omfattar ca. 110 specialister och ett 30-tal konsulter.