Välkommen på del 3 i serien "Digitalisering för yrkeslärare" den 12 oktober, kl. 14.00-16.00. Under mötet visar vi upp aktuella arbetssätt och programvaror

I det tredje mötet i serien ”Digitalisering för yrkeslärare” fokuserar vi på aktuella arbetssätt och lägger ett konkret fokus på programvaror.

Vi inleder mötet med att vår moderator Lars Lidén, BIM Alliance och Meta, ger en översiktlig bild av fördelarna med att jobba digitalt, aktuella metoder och vad de kan innebära i praktiken.

Vi har bjudit in tre olika programleverantörer att presentera sina verktyg, visa hur de funkar och leda diskussionen om hur de kan användas. Du möter Bahram Maz från Dalux, Amin Ehsani från Nolliplan och Tove Lindblad från Trimble. De tre leverantörerna håller korta presentationer som ”pitchar”.

”Digitalisering ger besparing i tid och resurser”

Amin Ehsani är Specialist/Skolansvarig på Nolliplan. Han är en av talarna som vi har bjudit in till webbinariet den 12 oktober.

Vilken är den största fördelen, som du ser det, att arbeta digitalt i ett byggprojekt?
– Digitaliseringen av byggprojekt har många fördelar. Jag ser framförallt att kommunikationen mellan olika discipliner genom hela projektet och byggprocessen ger mindre ÄTA-arbeten. Det innebär besparing i tid och resurser och det ger också hjälp i förvaltningsskedet av det byggda.

Läs hela intervjun med Amin Ehsani.

”Digitala arbetssättet innebär enklarare kommunikation”

Bahram Maz arbetar som VDC Manager på Dalux. Här berättar han lite om vad vi får höra mer om på webbinariet.

En fråga som seglar upp är fördelarna med digitalisering när det gäller förvaltning av det redan byggda. Hur påverkar det vardagen för yrkesarbetare inom el, VVS och bygg?
– Digital information är till stor nytta för de servicetekniker och yrkesarbetare som har hand om driften. De behöver inte leta i hundratals pärmar eller undra till vem de ska vända sig till för att få rätt information. Det leder också till minskad tidsåtgång och lägre kostnader.

Läs hela intervjun med Bahram Maz

”Samarbete och informationsflöde måste gå hand i hand”

Tove Lindblad är Business Development Manager på Trimble Solutions Sweden AB. Vi intervjuade henne inför webbinariet.

Hur hoppas du att arbetet inom sektorn har förändrats om 10 år, om vi då tagit till oss fördelarna med digitalisering?
– Jag hoppas att man på bred front har insett vinsten med att använda byggbar data och att man ser det som naturligt att nyttja information fullt ut. Samarbete och informationsflöde måste gå hand i hand.

Läs hela intervjun med Tove Lindblad

Mötet innehåller också en interaktiv del. Du väljer då själv vilken programvara som du vill lära känna bättre och besöker det digitala rum som leds av respektive presentatör. Här kan du ställa dina frågor till talarna. Du kan välja att spendera hela tiden i samma rum, eller välja att byta rum när du fått dina frågor besvarade. Vi öppnar också ett rum för generella frågor om programvaror som leds av Lars Lidén. Vi har dessutom ett rum för diskussion om att ta fram ett gemensamt övningsmaterial för skolan.

Uppdaterad den