Man installerar

Vad gör intressentgruppen?

Huvudfokus för BIM Alliance intressentgrupp för bygg och installation är att skapa en öppen och transparent miljö där erfarenhetsåterföring ska öka samarbetet mellan bygg och installation. På så sätt ska processen bli kvalitetssäkrad och effektiv. Gruppens sätter också innovation i centrum.

I gruppen undersöker och diskuterar man på vilket sätt BIM och installation utvecklar organisation, ledarskap och arbetssätt inom samhällsbyggnadssektorn. Gruppen utgör också en plattform för intressant forskning och tillämpning.

Bygg och installation är referensgrupp för:

  • buildingSMART Sweden
  • projekt inom Smart Built Environment
  • Nationella riktlinjer

Möten

Bygg- och installationsgruppen träffas cirka fyra gånger per år.

Du hittar kommande möten i BIM Alliance kalendarium