Arbeta Smart inom planering och byggande 2020

Programmet för konferensen tas fram av Geoforum Sverige och BIM Alliance i samverkan. Läs mer om konferensen!

Anmäl dig till konferensen här!

Under Arbeta smart inom planering och byggande 2020 ger vi exempel på det och diskuterar utvecklingen och möjligheterna med digitalisering. Det handlar om planering utifrån data och rumsliga analyser, visualisering för bättre kommunikation, användning av byggnadsinformationsmodellering (BIM), och inte minst om att få till obrutna informationsflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé och planering till projektering, byggande och förvaltning.

Läs mer om varför du ska komma på konferensen!

Vi uppdaterar programmet med intressanta ämnen och talare och här kommer ett urval av det som är klart redan nu. Konferensen innehåller ett plenumpass och två parallella spår. Du väljer själv vilka föredrag som du är mest intresserad av att lyssna på!

Plenumpass på Arbeta Smart

Plenumpasset innehåller huvudtalare och paneler som riktar sig till alla med intresse för digital planering och byggande.

Några färdiga föredrag i plenumpasset är:

Big data för hållbar stadsutveckling

Digitaliseringen av stadsplaneringen har bara börjat. Nya analysverktyg öppnar möjligheter för snabb hållbar stadsutveckling. Allt från smarta prognoser till breda dialoger.
Huvudtalare: Alexander Ståhle, stadsforskare och stadsplanerare
Läs mer om Alexander Ståhle

Panelsamtal om det senaste på nationell nivå för utveckling av en digital samhällsbyggnadsprocess

Paneldeltagare:
Malin Klintborg, uppdragsledare Smartare samhällsbyggnadsprocess, Lantmäteriet
Göran Persson, avdelningschef, Boverket
Olle Samuelson, strategisk programledning, Smart Built Environment

Kvinna med laptop i kontorsmiljö

Spår: Digitalisering för hållbar bygg och förvaltning

Spåret riktar sig framförallt till dig som är intresserad av digitala tekniker inom BIM, samhällsbyggande, processer och ledarskap. Du får bland annat ta del av nya tekniker och goda exempel på hur de används.

Några färdiga föredrag i spåret är:

Visualisering och BIM i förvaltning – erfarenheter från "A working lab"

”A working lab” är Co-working och flexibla mötesplatser, där du hyr in dig den tid du behöver för jobb, möten eller workshops. Det ställer nya krav på förvaltningen. Hör hur Akademiska hus har jobbat fram nya lösningar för visualisering kopplat till BIM i förvaltning. Projektet ”A working lab” har drivits på Chalmers i Göteborg.
Talare: Peter Karlsson, Akademiska Hus och Petter Bengtsson, vd Zynka BIM

Digitalisering i praktiken – Just do it

Framtidens marktjänst (FMT) använder drönarteknik, gräver med GPS-styrda maskiner och arbetar med digitala 3D-modeller och förstärkt verklighet (AR) för bästa kundupplevelse. Hör hur det svåra blir enkelt!
Talare: Fredrik Bergström, vd och specialist på 3D-maskinstyrningsdata och VR/AR på Framtidens marktjänst

ICA Fastigheter – digital innovation för hållbara och effektiva fastigheter

Hör hur ICA fastigheter jobbar med en digitaliseringsstrategi för att åstadkomma uppkopplade, effektiva och produktiva fastigheter.
Talare: Johanna Löndahl, CIO, ICA Fastigheter

Så ger digitalisering färre byggfel, bättre ekonomi och ökad hållbarhet

Digitaliseringen möjliggör ökad hållbarhet i sektorn på flera nivåer. Vår framåtblickande panel fokuserar på hur vi tar oss dit.
Talare: Meddelas inom kort

Goda exempel – digital överlämning till fastighetsägaren

Vasakronans projekt i Uppsala – helt digitalt och modellbaserat arbete
I Vasakronans nybyggnadsprojekt ”Celsius” är allt arbete digitalt och modellbaserat – från projektering, upphandling och inköp till produktion och förvaltning. Här förekommer i stort sett inga papper och ritningar. Modellen fungerar även som bygghandling. Hör om vad det ger för utmaningar och fördelar i bygg och förvaltning.
Talare: Anders Boström, Projektchef Vasakronan, Kjell Karlsson, Projekteringsledare Byggstyrning och Johannes Ris, BIM-strateg

Prisat danskt projekt jobbade helt utan ritningar

Projektet "Byggnad 310" vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU) arbetade helt utan pappersritningar och fick till en BIM-baserad överlämning. Byggnaden vann pris i buildigSMART International Awards 2019.
Talare: Meddelas inom kort

Spår: Datadriven utveckling i planprocessen

Men med mobiltelefon i stadsmiljö

Spåret tar upp exempel på hur den digitala tekniken kan användas för att bättre förstå sociala, ekonomiska och ekologiska processer i staden och mer effektivt kunna påverka dem.

Några färdiga föredrag i spåret är:

Analys av stadens rumsliga form ger förståelse för centrala samhällsprocesser

Talare: Meta Berghauser Pont, docent i stadsbyggnad och Lars Marcus, arkitekt och professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Tillsammans leder de forskargruppen Spatial Morphology Group.

Digitala stadsrumsanalyser för hållbar stadsutveckling

Hör om hur Senseable Stockholm Lab och projekt kring digitala stadsrumsanalyser stärker Stockholms stads strategiska arbete för hållbar stadsutveckling. Senseable Stockholm Lab är ett samarbetsprojektet mellan KTH, MIT och Stockholms stad, där forskarna tar sig an utmaningar som en växande stad står inför med hjälp av artificiell intelligens och stora datamängder.
Talare: Lukas Ljungqvist, stadsbyggnadsstrateg, arkitekt SAR/MSA, Stockholms stad

Framtidens översiktsplanering

Talare: Monica Ek, projektledare inom Smart Built Environment och representant för en kommun

AI för ett tryggare Malmö

Talare: Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef, Malmö stad

Från drönardata och fotogrammetri till klimatanpassning och medborgarinflytande i Köpenhamn

Pedagogisk användning av geodata gjorde det möjligt för Köpenhamns medborgare att ta aktivt ägarskap i klimatanpassningen i deras närområde. Hör hur processen kom till stånd och vilket mervärde den gett jämfört med traditionell medborgardialog. Projektet vann Danmarks nationella Geodatapris 2019. (Presentationen hålls på engelska.)
Talare: Rasmus Ekman, projektledare GIS & Dataformidling, Köpenhamns kommun

Göteborgs digitala tvilling stöttar i målet att bli en klimatneutral stad

Göteborgs stad är ledande inom området digitala tvillingar av städer. I omställningsarbetet för att bli en klimatneutral stad 2030 används klimat- och beteendedata i den digitala kopian av den fysiska miljön.
Talare: Åsa Jellinek, projektledare för Klimatneutrala Göteborg, Göteborgs stad

Vision: Hemnet för digitala detaljplaner

Det avslutade projektet Smart planering för byggande inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment delar med sig av hur vi i framtiden borde kunna få tillgång till digitala detaljplaner nationellt. Visionen är ett ”Hemnet” för detaljplaner, där samtliga detaljplaner från landets alla kommuner finns samlade, sökbara och tillgängliga för alla.
Talare: Ulf Hedlund, projektledare inom Smart Built Environment

Friyteguiden – en metod för att analysera tillgång till parker, grönområden och andra friytor

Exploateringskontoret i Stockholm har tagit fram en metod för att analysera tillgång till parker, grönområden och andra typer av friytor som till exempel torg och kajer. Ett GIS-verktyg har utvecklats, som gör det möjligt att snabbt göra simuleringar av olika utbyggnadsalternativ och se hur tillgången till friyta påverkas. Hör om alla nyttor med Friyteguiden!
Talare: Agneta Schill och Britt Berntsson, landskapsarkitekter och Mats Dunkars, GIS-samordnare, Stockholms stad

Framtidens 3D bygglovshandläggning

Digitala detaljplaner är en förutsättning för effektiv bygglovshandläggning. Resultat och slutsatser från Smart Built Environments projekt Info Spread presenteras.
Talare: Elisabeth Argus, projektledare inom Smart Built Environment

Uppdaterad den